Op dinsdag 17 april heeft de eerste workshop Gebiedsbeleving plaatsgevonden. Tijdens de workshop is er uitgebreid ingegaan op het ontstaan van Gebiedsbeleving en de rol van de communicatieadviseur bij de inzet ervan. Ook hebben de deelnemers kennis gemaakt met de Sense Storm methode.

Het was een inspirerende bijeenkomst ook mede dankzij de heer P. Smits, algemeen directeur van Blauwhoed. Hij verteld hoe zijn organisatie beleving inzet bij de ontwikkeling en verkoop van nieuwbouwprojecten.

Volgende workshop
Op dit moment is er nog geen datum gepland voor een nieuwe workshop. Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan de eerstvolgende workshop, neem dan contact op met Nyna Communicatie. We noteren je gegevens en informeren je, zodra een nieuwe datum bekend is.

 

Advertenties

Geef gebiedsontwikkeling richting vanuit beleving

Bij gebiedsontwikkeling zijn verschillende partijen betrokken. Elk met een eigen idee over het gebied, maar vooral met een eigen ervaring. Maar hoe bundel je de ideeën en ervaringen van alle betrokken stakeholders tot één gezamenlijk vertrekpunt voor de gebiedsontwikkeling? Een vertrekpunt dat leidt tot nieuwe ideeën, nieuwe plannen, nieuwe bewoners, nieuwe ondernemers en uiteindelijk tot een nieuwe invulling van een gebied.

Gebiedsbeleving is de oplossing!
Kom dinsdag 17 april naar de workshop Gebiedsbeleving! Maak kennis met een verfrissende kijk op de communicatie rondom een herstructureringsgebied. Je leert met behulp van de creatieve en resultaatgerichte belevingsmethode Sense Storm® gezamenlijk met alle stakeholders de kernwaarden van een gebied te benoemen. Kernwaarden die gedragen worden door alle betrokkenen en samen het collectief geheugen vormen voor de gebiedsontwikkeling.

Ook behandelen we tijdens de workshop de meerwaarde van communicatie tijdens een ontwikkelingstraject en geven we aan hoe je jouw toegevoegde waarde als communicatieadviseur kenbaar kan maken bij de opdrachtgever.

Sense Storm®
De Sense Storm® methode spreekt de zintuigen aan en zet het onderbewustzijn aan het werk (de creatieve hersenhelft). Door het inzetten van het gehoor, reukvermogen, gezichtsvermogen en/of het gevoel kom je tot inzichten, die je anders niet voor had kunnen stellen. Het levert uiteindelijk 3-5 kernwaarden op voor en gebied en een onderbouwing hoe de deelnemers gezamenlijk tot deze kernwaarden zijn gekomen. Dit vormt gedurende het hele ontwikkelingsproces de basis waaraan ideeën en plannen getoetst worden.

Meer informatie
Wil je meer informatie over of deelnemen aan de workshop, neem dan contact op met Lara van Esch (Nyna Communicatie). Dit kan telefonisch op nummer (010) 213 50 70 of per mail naar lara@nyna.nl.

Programma workshop

13.00-13.30 uur                   
Korte kennismaking met deelnemers door belevingsmethode

13.30-13.50 uur                    
Gastspreker de heer ing. P. Smits MBA (algemeen directeur Blauwhoed) geeft een toelichting op de veranderingen van het proces van   projectontwikkeling en de rol van communicatie tijdens een ontwikkelproces.

13.50-14.05 uur                   
Rol van de communicatieadviseur                               

14.05-15.00 uur                   
Wat is gebiedsbeleving?  

15.00-15.10 uur                    
Pauze

15.10-16.30 uur                    
Beleven van de Sense Storm® methode                                   

16.30-16.45 uur                   
Afsluiting

Sfeerimpressie workshop

Gebiedsbeleving draait om het gezamenlijk bepalen van de vertrekpunten/de kernwaarden van een gebied, met behulp van het belevingsconcept de Sense Storm®.

Beleven
Beleven doe je met je zintuigen. Beleving is niet rationeel. Mensen worden beter bereikt door wat ze raakt. Dat gaat dus verder dan iets lezen of horen. Gebiedsbeleving is een unieke methode om de (toekomstige) identiteit van een gebied samen met (toekomstige) bewoners, ondernemers en professionals te bepalen.

Sfeerimpressie
Ben jij nieuwsgierig naar de toepassing van de Sense Storm® tijdens de workshop? Klik hier voor een sfeerimpressie.

Workshop Gebiedsbeleving, 17-04-2012

Ben jij betrokken bij de communicatie voor vernieuwings- en/of herstructureringsprojecten en wil je partijen op een originele en creatieve manier laten participeren? En wil je ook jouw rol als communicatieadviseur gedurende zo’n traject verbreden en je meerwaarde laten zien?

Kom dan naar de workshop ‘Gebiedsbeleving’ op 17 april 2012!
Tijdens de workshop van Nyna Communicatie en Studio Beer bepaal je de kernwaarden op een creatieve wijze en leer je projectleiders, bewoners, ondernemers, wijkinstanties en anderen een gebied te laten beleven. Met als resultaat: een manier om een ‘collectief geheugen’ voor het gebied te ontwikkelen, dat houvast biedt voor de betrokkenen in alle fasen van een ontwikkelingsproces.

De workshop vindt plaats op dinsdag 17 april 2012 in Hilversum. De workshop start om 13.00 uur en duurt 4 uur. Om de kwaliteit te waarborgen, hebben wij plek voor maximaal 20 personen. Geef je dus snel op!

Prijs
Deelname aan de workshop Gebiedsbeleving kost € 395,- exclusief BTW.

Aanmelden
Wil je meer informatie over of deelnemen aan de workshop ‘Gebiedsbeleving’ op 17 april 2012, neem dan contact op met Lara van Esch (Nyna Communicatie). Dat kan telefonisch op nummer (010) 213 50 70 of per mail naar lara@nyna.nl.

Phillip Smits spreker tijdens workshop Gebiedsbeleving

Tijdens de workshop Gebiedsbeleving zal Phillip Smits, algemeen directeur van vastgoedonderneming Blauwhoed, een presentatie gaan geven. De heer Smits heeft een verfrissende en inspirerende kijk op de rol van communicatie bij projectontwikkeling. Hij is er van overtuigd dat (potentiële) klanten vanaf het begin betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van een nieuw project.

De tijd die vooraan in een ontwikkeltraject wordt geïnvesteerd in participatie en communicatie wordt aan het einde van het proces dubbel en dwars terugverdiend.  Waar die overtuiging op gebaseerd is, hoe dit gebeurt en welke ervaringen Blauwhoed hiermee heeft, licht hij toe tijdens de workshop.

Gebiedsbeleving van start

Tags

,

Nyna Communicatie en Studio Beer zijn van start gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe benadering voor gebiedsontwikkeling, genaamd Gebiedsbeleving.

Gebiedsbeleving gaat er vanuit dat (toekomstige) bewoners en (toekomstige) ondernemers vanaf de eerste fase van het proces betrokken zijn bij de ontwikkeling van een gebied. Betrokken professionals, ondernemers en bewoners leveren samen waardevolle informatie voor het schrijven van projectplannen, het ontwikkelen van bouwprojecten en de identiteit van een gebied. Vanaf het eerste moment worden de uitgangspunten voor de eindbeleving gedefinieerd, waardoor de kans van slagen enorm wordt vergroot. Dit alles onder begeleiding van een communicatieadviseur.

Zoals Confucius ooit zei:
“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”